/Τουρισμός και μεταφορές: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της Ευρώπης από το 2020 και μετέπειτα

Τουρισμός και μεταφορές: Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για την ασφαλή επανέναρξη των ταξιδιών και την επανεκκίνηση του τουριστικού τομέα της Ευρώπης από το 2020 και μετέπειτα

Σήμερα, η Επιτροπή παρουσιάζει μια δέσμη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεων για να βοηθήσει τα κράτη μέλη να άρουν σταδιακά τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς και να επιτραπεί στις τουριστικές επιχειρήσεις να επαναλειτουργήσουν μετά από μήνες απαγόρευσης κυκλοφορίας, με τις απαραίτητες υγειονομικές προφυλάξεις.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής έχουν ως στόχο να προσφέρουν στους πολίτες την ευκαιρία να ξεκουραστούν, να χαλαρώσουν και να απολαύσουν τον καθαρό αέρα, κάτι που τόσο έχουν ανάγκη. Μόλις το επιτρέψει η υγειονομική κατάσταση, θα πρέπει να δοθεί στους πολίτες η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τους φίλους και την οικογένειά τους, στη δική τους χώρα στην ΕΕ ή εκτός συνόρων, ενώ θα έχουν ήδη ληφθεί όλα τα μέτρα ασφαλείας και προφύλαξης.

Διαβάστε περισσότερα εδώ