Α’ Συνάντηση Ομάδας Εργασίας (Πρέβεζα, 22/9/2007)

Πρόσκληση για την Α’ Συνάντηση Ομάδας Εργασίας με θέμα: «Συνδυασμένες Μεταφορές & Εφοδιαστική Εμπορευμάτων», η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πρέβεζα, 22 Σεπτεμβρίου 2007. Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Πρέβεζας, διοργανώνει την Α΄…

1η Ημερίδα για της Νησιωτικές και Παράκτιες Μεταφορές

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κου Αριστοτέλη Παυλίδη, των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κου Γεωργίου Βλάχου και κου Ιωάννη Τζοάννου,  των βουλευτών και εκπροσώπων…