ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΕΣΥΜ για τις Διαταραχές στις…

  Για να δείτε τα πλήρη Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου του ΕΕΣΥΜ  για τις Διαταραχές στις εμπορευματικές μεταφορές και την εφοδιαστική από εξωγενείς παράγοντες & Βράβευση Εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2023 πατήστε εδώ.…

NRSO Road Safety Update – November 2023

  PIARC – Boosting Road Safety in LMICs: Focus on Tunnels, November 2023 The World Road Association – PIARC implemented an ambitious PIARC Knowledge Exchange project, aiming at sharing knowledge about road safety, with the active contribution…