Ψηφιοποίηση των Μεταφορών

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πρόταση Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) COM/2018/279 final - 2018/0140 (COD) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0279) (ΕΝ) Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός ήταν ένα από…

Digital Transport Days 2019, Helsinki, 7 – 9…

Στο πλαίσιο του συνεχώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος για την ψηφιοποίηση των μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών της Φινλανδίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν Συνέδριο με τίτλο «Ημέρες Ψηφιακής Μεταφοράς 2019 -  Digital Transport Days 2019», στις 7…