Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον ετήσιο Διαγωνισμό Μεταφορών…

Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων, που διαθέτουν Σχολές, Τμήματα, Τομείς ή Κατεύθυνση Σπουδών στις Μεταφορές και τη Ναυτιλία, 4ος Ετήσιος Πανελλήνιος Διαγωνισμός…

Ψηφιοποίηση των Μεταφορών

Τον Μάιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Πρόταση Κανονισμού για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές (eFTI) COM/2018/279 final - 2018/0140 (COD) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52018PC0279) (ΕΝ) Ο προτεινόμενος νέος κανονισμός ήταν ένα από…

Digital Transport Days 2019, Helsinki, 7 – 9…

Στο πλαίσιο του συνεχώς εντεινόμενου ενδιαφέροντος για την ψηφιοποίηση των μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών της Φινλανδίας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσαν Συνέδριο με τίτλο «Ημέρες Ψηφιακής Μεταφοράς 2019 -  Digital Transport Days 2019», στις 7…