Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City…

  Σάββατο 2 Οκτωβρίου 2021 (11.00 - 17.00) Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) Βράβευση καλύτερων εργασιών Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» για τα έτη 2020 & 2021   Από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ.…

Προσωρινό Πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις…

  Για να δείτε το Προσωρινό Πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & την Τελετή Βράβευσης Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020 & 2021 πατήστε εδώ To…