/Φορείς

Φορείς

Η επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Hellenic Logistics Association

Ε.Ε.Δ.Ε. – Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

E.K.T. – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

EOMMEX – Ελληνικός Οργανισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ε.Ο.Τ. – Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Ε.Π.- Ο.Α.Λ.Α.Α. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Οδικοί Άξονες, Λιμάνια, Αστική Ανάπτυξη

Ε.Π.-Σ.Α.Α.Σ. – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα – Σιδηρόδρομοι, Αεροδρόμια, Αστικές Συγκοινωνίες

Ε.Σ.Α.Α. – Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης

Ε.Σ.Ε.Ε. – Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Ε.Σ.Υ.E. – Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος

E.T. – Εθνικό Τυπογραφείο Ελλάδος

Ι.Ο.Β.Ε. – Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών

Κ.Ε.Π. – Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Ο.Α.Ε.Δ. – Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού

Ο.Π.Ε. – Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου

Π.Ε.Ε.Δ. – Πανελλήνια Ένωση Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς

Σ.Β.Β.Ε. – Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος

Σ.Ε.Β. – Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών

Σ.Ε.Β.Ε. – Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος