/Σύντομα Βιογραφικά Ομιλητών Διεθνούς Συνεδρίου 2019

Σύντομα Βιογραφικά Ομιλητών Διεθνούς Συνεδρίου 2019

 

Μιχάλης Αδαμαντιάδης – Οικονομολόγος, Εμπειρογνώμων Μεταφορών, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Οικονομολόγος, Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και Εμπειρογνώμων Μεταφορών με 40 χρόνια επαγγελματικής σταδιοδρομίας, εκ των οποίων τα 20 σε ανώτερες θέσεις της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (UNECE), Σύμβουλος Πολιτικής Μεταφορών της Παγκόσμιας Τράπεζας και επικεφαλής ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις μεταφορές του Προγράμματος της ΕΕ «EuroMed Transport». Παρέχει και παρέσχε ηγετικό και συντονιστικό ρόλο και στρατηγική καθοδήγηση και συμβουλές πολιτικής μεταφορών προς πολλές Κυβερνήσεις χωρών σε όλο τον κόσμο και ως Πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών από το 1995, καθοδηγεί τις μεταφορικές πρωτοβουλίες των Ελληνικών Επιμελητηρίων, συμβάλλοντας στις εθνικές προσπάθειες εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης των ελληνικών μεταφορών.

For the English version click HERE

Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος (ΟΦΑΕ) 
Ο Απόστολος Κενανίδης είναι o Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτ/στών Ελλάδος από το 2008 έως σήμερα. Ξεκίνησε τις σπουδές του και τα πρώτα του επαγγελματικά βήματα ως Ηλεκτρολόγος Εργοδηγός, από το 1990 όμως κι έπειτα ασχολείται ενεργά με τον χώρο του επαγγελματικού οχήματος. Έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία ως επαγγελματίας στον κλάδο των οδικών μεταφορών, εδώ και 20 χρόνια διατηρεί δική του εταιρία διεθνών οδικών εμπορευματικών μεταφορών. Η ενασχόληση του με τα κοινά είναι επίσης πολυετής, και γνωρίζοντας ως επαγγελματίας τις πραγματικές ανάγκες του σύγχρονου Έλληνα αυτοκινητιστή, ανέλαβε Πρόεδρος της ΟΦΑΕ με την δέσμευση να συμβάλλει ενεργά στον εκσυγχρονισμό του επαγγέλματος και την ανάδειξη του ρόλου του ως αναπόσπαστο κρίκο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

For the English version click HERE

Δημήτρης Σπύρου, Σύμβουλος
Σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μάρκετινγκ του Οργανισμού Λιμένος Πειραιά Α.Ε. (ΟΛΠ ΑΕ). Από το 2012 έως το 2017 ήταν επικεφαλής της Διεύθυνσης Διοίκησης του ΟΛΠ ενώ παράλληλα από το 2010 έως το 2015 ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΝΑΥΣΟΛΠ Α.Ε. (θυγατρική εταιρεία του ΟΛΠ ΑΕ στο τομέα της Ναυπηγοεπισκευής). Έχει πτυχίο Φυσικής (Α.Π.Θ) και μεταπτυχιακές σπουδές στο τομέα του  Ηλεκτρονικού Εμπορίου ενώ εργάζεται ήδη στον ΟΛΠ ΑΕ περισσότερα από 30 χρόνια, τα  περισσότερα εκ των οποίων στη Διεύθυνση Πληροφορικής ως Αναλυτής Συστημάτων και επικεφαλής της διαχείρισης των Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΛΠ. Έχει διαχειριστεί επίσης πολλά επιτυχημένα Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα έργα, που συμμετείχε ο ΟΛΠ  από το 1998 μέχρι και σήμερα.

For the English version click HERE

Απόστολος Καμαρινάκης, Πολιτικός Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος Ο. Λ. Ελευσίνας, Υποναύαρχος ΛΣ (εα), Γενικός Γραμματέας Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Γενικός Γραμματέας του ΕΕΣΥΜ. Εμπειρογνώμων σε θέματα Ανάπτυξης Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, πρώην Διευθύνων Σύμβουλος του Ο. Λ. Ηγουμενίτσας, Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ανάπτυξης Λιμένων και Διευθυντής Λιμενικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας. Είναι Γενικός Συντονιστής θεμάτων Περιβάλλοντος, Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Ανακύκλωσης της Αλυσίδας Ελληνικών SUPERMARKETS ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε. και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), ασχολούμενος με θέματα Διαχείρισης Συστημάτων Ανακύκλωσης

For the English version click HERE

 

 
Lóránt Tavasszy, Professor in Freight and Logistics at the Delft University of Technology (TU Delft), Netherlands
Lóránt Tavasszy (1967) is Full Professor in Freight Transportation and Logistics Systems at the Delft University of Technology. He graduated from TU Delft as Transportation Engineer. Until 2016 he worked with the research institute TNO, with visiting professor positions in Nijmegen and Delft. His main research topic is freight transportation modelling. He has written over 200 papers for journals, books and conferences and has extensive experience as principal investigator and policy advisor for developed and developing countries. For the European Technology Platform ALICE, he developed the roadmap for R&D on the topic of Hubs, Corridors and Synchromodality. Currently he is co-chair of the ALICE Working Group on Sustainable Transport. Prof. Tavasszy is international member of 2 TRB freight committees and chairs the Scientific Committee of the World Conference for Transport Research Society
Schultze Ralf-Charley – Πρόεδρος, International Union for Road – Rail Combined Transport (UIRR)
Mr. Ralf-Charley Schultze is 55 years old and lives in Vienna with his family. Before going to Austria he was responsible during five years within the freight department of the Swiss railways (SBB Cargo) for the combined traffic, the automotive business and the partner management. In this time he had the opportunity to practice liberalization and to experience so called coopetition. He has an international background, speaks fluently five languages and studied law in Germany, France and England. 10 years in different logistics and forwarding companies in Europe gave him a solid logistics background and enabled him understanding, organizing and implementing logistic processes, meeting the real needs of the market. From 2009 to 2013 he was director for multimodal logistics within the GEFCO group, responsible for the development of multimodal business all over Europe, with a strong focus on Eastern Europe, Russia and Central Asia. Since 1 January 2014, Mr. Ralf-Charley Schultze is President of the UIRR, the international union for road-rail combined transport in Brussels.
Pablo Hoya, President , European Network of Freight Villages (Europlatforms) 
Mr. Pablo Hoya, is Manager of the Salamanca Intermodal Freight Village (Logistic Platform-ZALDESA) in Spain. Over the last four years holds the position of President of the European Logistic Platforms Association (EUROPLATFORMS). He holds a Degree in Political Science and Administration and a Degree in Law for the University of Salamanca, as well as EMBA Master in Business Administration Executive and Master in Management and Port Planning and Intermodality. He is also a yoga teacher
Δημήτριος Κατσώχης – Senior Manager PLANET Α.Ε, Μέλος ΔΣ ΕΕΣΥΜ και ΔΣ ΣΕΣ, τ. Αντιπρόεδρος ΣΕΣ
Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος ΕΜΠ, κάτοχος MSc σε μεταφορές και συγκοινωνιακό σχεδιασμό από το Πανεπιστήμιο του Berkeley, California, USA. Διαθέτει 20ετη επαγγελματική εμπειρία, με κύριους τομείς ειδίκευσης: Διοίκηση έργων υποδομών μεγάλης κλίμακας, Έλεγχο μελετών – σύνταξη τευχών δημοπράτησης – επίβλεψη κατασκευής, Μελέτες κυκλοφορίας / στάθμευσης / οργάνωσης & σχεδιασμού μεταφορών, οδικές & σιδηροδρομικές χαράξεις κλπ. Ομιλεί άπταιστα αγγλικά και πολύ καλά γερμανικά. Έχει συντάξει επιστημονικά άρθρα στους τομείς της οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής τεχνικής καθώς και εμπορευματικών μεταφορών / εφοδιαστικής αλυσίδας, ενώ είναι κριτής εργασιών στο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (Ελλάδα, ICTR). Μέλος ΔΣ ΣΕΣ και ΕΕΣΥΜ (Αντιπρόεδρος ΣΕΣ 2016-2018).

For the English version click HERE

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επιστημονικός Συνεργάτης και Μέλος Ε.Ε.ΣΥ.Μ.
Ο Σεραφείμ Κάπρος είναι Δρ. Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος, Καθηγητής του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Πρόεδρος του Τμήματος από το 2016 και Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Ναυτιλία, Μεταφορές και Εμπόριο» του Πανεπιστημίου Αιγαίου (από το 2018 και 2011-2015). Είναι Διδάκτωρ της Ecole Nationale des Ponts et Chaussées (Γαλλία) στις «Μεταφορές». Η ερευνητική του εμπειρία περιλαμβάνει άνω των 60 ευρωπαϊκών και ελληνικών έργων, με έμφαση στις εμπορευματικές συνδυασμένες μεταφορές, τα logistics και την πολιτική μεταφορών. Είναι τακτικό μέλος του “Observatoire des Politiques et Stratégies des Transports en Europe”, της Επιτροπής Freight and Logistics της “Association for European Transport” και διετέλεσε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του World Conference of Transport Research Society (WCTRS). Επίσης, υπήρξε μέλος της μόνιμης Εθνικής Επιτροπής Εφοδιαστικής-Logistics (2008-2016).

For the English version click HERE

Παναγιώτης Κακκαβάς, Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών και Συστήματος Ασφάλειας, Rail Cargo Logistics Goldair
Διευθυντής τμήματος σιδηροδρομικών μεταφορών και τεχνικός ασφαλείας στην Rail Cargo Logistics Goldair με εμπειρία 20 ετών στον σιδηρόδρομο εντός και εκτός Ελλάδος. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ηλεκτροδηγών στο Αττικό μετρό με εξειδίκευση και εμπειρία στο Αθηναϊκό δίκτυο και στον προαστιακό Παρισιού. Πρόεδρος του συλλόγου φίλων του σιδηροδρόμου από το 2011 με δράσεις όπως η συνεργασία με ΕΤΗ Ζυρίχης για το code Patras καθώς και για την τουριστική αξιοποίηση του ανενεργού σιδηροδρομικού δικτυού Πελοποννήσου.

For the English version click HERE

Παναγιώτης Χριστέλης– Διευθυντής Οργάνωσης & Λειτουργιών – VTG Rail Logistics Ελλάς ΕΠΕ
Πτυχιούχος Οικονομικών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, ηλικίας 38 ετών. Ειδικός στις Σιδηροδρομικές μεταφορές (intermodal / συμβατικές), Συνδυασμένες μεταφορές, Διαμεταφορές, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Λογιστικά, Έλεγχος, Στατιστικά, Διαχείριση δεδομένων & εφαρμογών Η/Υ, Πωλήσεις, Εξυπηρέτηση πελατών, Διαχείριση απαιτήσεων, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού. Πριν την ανάληψη της θέσης που κατέχει στην VTG Rail Logistics Ελλάς ΕΠΕ από το 2017, εργάστηκε από το 2006, ως Προϊστάμενος Σιδηροδρομικών Μεταφορών της ίδιας εταιρείας, Προϊστάμενος Σιδηροδρομικών Μεταφορών και Αναπληρωτής Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών της KUEHNE NAGEL A.E. και Αναπληρωτής Διευθυντής Σιδηροδρομικών Μεταφορών και Εσωτερικός Ελεγκτής της PROODOS Α.Ε.. Yπηρέτησε στις  Ένοπλες Δυνάμεις ως  Έφεδρος Ανθυπολοχαγός Οικονομικού.

For the English version click HERE

Παναγιώτης Τσώνης, Διευθύνων Σύμβουλος Ο.Λ. Πατρών A.E.
Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πάτρα. Αποφοίτησε από το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, με εξειδίκευση στον Ποιοτικό Έλεγχο και τη Διαπίστευση των έργων (πτυχίο μελετητή στις κατηγορίες 6 και 16). Εργάστηκε επί σειρά ετών σε ιδιωτικό τεχνικό εργαστήριο δομικών υλικών στην Πάτρα (εποπτευόμενο από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών). Έχει παρακολουθήσει όλες τις εργαστηριακές δοκιμές στα τμήματα σκυροδέματος, ασφαλτικών και εδαφών στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημοσίων Έργων Δυτικής Ελλάδας ενώ διαθέτει και σημαντική εμπειρία από έργα υποδομών (Κατασκευή κόμβων ευρείας παράκαμψης Πατρών κ.ά.). Μιλάει άριστα Αγγλικά και έχει πολύ καλή γνώση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Έχει διατελέσει πρόεδρος του Συλλόγου των Πολιτικών Μηχανικών N. Αχαΐας και είναι μέλος της διοικούσας επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ΤΔΕ. Επίσης είναι μέλος της Τεχνικής Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 20 «Σκυρόδεμα» και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ)

 

Ρεγγίνα Δηλαβέρη, Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Ηγουμενίτσας Α.Ε.
Η Ρεγγίνα Δηλαβέρη είναι Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσπρωτίας από το έτος 2006. Είναι απόφοιτος του Νομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, με μεταπτυχιακή επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας από το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Ασκεί μαχόμενη δικηγορία, με εκτεταμένη εμπειρία στο Δημόσιο και το Εμπορικό Δίκαιο. Στις Αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019 εξελέγη Περιφερειακή Σύμβουλος Ηπείρου με τον Συνδυασμό με του Αλ. Καχριμάνη και ορίστηκε αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης. Έχει διατελέσει Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Προγραμματισμού στον Δήμο Ηγουμενίτσας, Πρόεδρος Επιτροπής Φορολογικών Υποθέσεων του Δήμου Ηγουμενίτσας και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

For the English version click HERE

Dr. Ioanna Kourounioti, Civil Engineer, Transport Technology, Policy and Administration, TU Delft
Dr Ioanna Kourounioti holds a a bachelor’s degree in Civil Engineering from Aristotle University of Thessaloniki and MSc in Coastal Engineering from the University of Southampton in the UK. She completed her PhD thesis in Greece at the University of the Aegean where her researched focuses on the implementation of econometric models to predict the demand for port container terminals. Currently, she holds a PostDoc position in TU Delft. Her research interests include freight transportation modelling and the application of serious games to model the behavior of actors in logistics.