/Συνέντευξη του Μιχ. Αδαμαντιάδη στην εφημ. ΚΕΡΔΟΣ

Συνέντευξη του Μιχ. Αδαμαντιάδη στην εφημ. ΚΕΡΔΟΣ

Μιλώντας για τις συνδυασμένες μεταφορές στην Ελλάδα έχουμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε στερεότυπες – και δυστυχώς απόλυτα ακριβείς – εκφράσεις περί «χαμηλών επιδόσεων» και «υστέρησης της χώρας μας» στον συγκεκριμένο τομέα. Μια παράμετρος που δυστυχώς σπανίως περιλαμβάνεται στις αναφορές μας αυτές είναι η παραδοξότητα που συνοδεύει την ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών στην Ελλάδα τα τελευταία έτη και συναρτάται με την αντίληψη ότι η δυνατότητα συνδυασμένης μεταφοράς στη χώρα μας αποτελεί προνόμιο ολίγων. Αποτέλεσμα της αντίληψης αυτής είναι η καχυποψία του μεταφορικού κόσμου έναντι των συνδυασμένων μεταφορών. Ετσι οδηγούμαστε στο παράδοξο, αφενός να μην αμφισβητείται η ωφελιμότητα της συνδυασμένης μεταφοράς και αφετέρου ο ίδιος ο μεταφορικός κόσμος ουσιαστικά να την αντιμάχεται, είτε στρεφόμενος επισήμως εναντίον της είτε απλά μην προκρίνοντάς την ως καθημερινή επαγγελματική πρακτική.
Οι ίδιοι οι τελικοί διεκπεραιωτές του μεταφορικού έργου, μεταφορείς και διαμεταφορείς, επιλέγουν σε μεγάλο βαθμό ενσυνείδητα πρακτικές που υπερτονίζουν τόσο τη χερσαία οδική μεταφορά (λ.χ. με προσέγγιση πολλαπλών σημείων φόρτωσης – εκφόρτωσης με το ίδιο μεταφορικό μέσο της διεθνούς μεταφοράς ακόμη και εντός πόλεων) όσο και τον γεωγραφικό κατακερματισμό των ενδιάμεσων κόμβων της εφοδιαστικής αλυσίδας (λ.χ. με την ανάπτυξη πολλών μικρών αποθηκευτικών κέντρων ανάλογα με την επενδυτική δυνατότητα και ανάγκη του κάθε παρόχου υπηρεσιών χωρίς υπαγωγή σε έναν γενικότερο σχεδιασμό). Φυσικά τούτο δεν είναι μόνο αποτέλεσμα των δικών τους επιλογών. Ο έντονος ανταγωνισμός, η άναρχη ανάπτυξη των ελληνικών μεταφορών, η σημαντική υστέρηση υλοποίησης των πρώτων εμπορευματικών κέντρων, οι αργοί ρυθμοί εκσυγχρονισμού των ελληνικών σιδηροδρόμων, και πρωτίστως η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού και διοικητικού πλαισίου και στρατηγικής που να ενθαρρύνει την ανάπτυξη σύγχρονων και εξελιγμένων μεταφορικών συστημάτων στη χώρα μας, είναι οι κύριες αιτίες.
Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) γίνεται το τελευταίο διάστημα δέκτης ισχυρών μα αντιφατικών μηνυμάτων, με τους εγχώριους φορείς να διαμαρτύρονται για μια – όπως την χαρακτηρίζουν – «μονοπωλιακή», «αντίθετη στην εγχώρια νομοθεσία» και «αθέμιτα ανταγωνιστική προς τους εγχώριους επαγγελματίες οδικούς μεταφορείς» λειτουργία της συνδυασμένης μεταφοράς στην Ελλάδα, και την Ευρωπαϊκή Ενωση να φθάνει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αδυναμία συμμόρφωσης με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με τις συνδυασμένες μεταφορές, κατ’ ουσίαν δηλαδή για δημιουργία και διατήρηση προσκομμάτων στην ανάπτυξη της συνδυασμένης μεταφοράς στη χώρα.
Ο ρόλος του ΕΕΣΥΜ δεν είναι σε καμιά περίπτωση να αποδώσει το δίκαιο στη μια ή την άλλη πλευρά – είναι όμως να τονίσει την τεράστια σημασία που έχει η αναστροφή του κλίματος δυσπιστίας του μεταφορικού κόσμου ως προς την πρακτική προσβασιμότητα της συνδυασμένης μεταφοράς ως καθημερινής πρακτικής. Το σκεπτικό της συνδυασμένης μεταφοράς, που όλοι προσυπογράφουμε, ανταμείβει το σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας με εξορθολογισμό, βελτιστοποίηση, επίτευξη οικονομιών κλίμακος και περιβαλλοντικά οφέλη που όμως προϋποθέτουν δυνατότητα ελεύθερης και ισότιμης πρόσβασης των χρηστών στα συστήματα συνδυασμένης μεταφοράς. Από τη φύση του δηλαδή, το συγκεκριμένο εγχείρημα θα αποδώσει καρπούς μόνο ως κανόνας, ως επιλογή και δυνατότητα των πολλών και όχι ως εξαίρεση, προνόμιο των λίγων, όσο ικανοί ή/και καλοπροαίρετοι αν είναι αυτοί, κάτι που διδάσκει και η σχετική ευρωπαϊκή εμπειρία. Και, αναμφίβολα, το πειστικό και ειλικρινές «άνοιγμα» της συνδυασμένης μεταφοράς σε έναν παραδοσιακά δύσπιστο κλάδο, όπως αυτός των Ελλήνων μεταφορέων, αποτελεί μια ακόμη μεγάλη πρόκληση, προς την αντιμετώπιση της οποίας αναμένονται οι σχετικές επιλογές και ουσιαστικές παρεμβάσεις των αρμόδιων φορέων της πολιτείας.
Στο πρόγραμμα δράσης του (2007 – 2010), που πρόσφατα παρουσίασε το ΔΣ του ΕΕΣΥΜ και το οποίο έτυχε θετικής υποδοχής από τα μέλη του, προβλέπεται μεταξύ άλλων η εκπόνηση ειδικής μελέτης για την ανάπτυξη των εθνικών και διεθνών συνδυασμένων μεταφορών της χώρας. Η μελέτη αναμένεται να εξετάσει το υφιστάμενο ευρωπαϊκό και εθνικό θεσμικό και διοικητικό πλαίσιο λειτουργίας των συνδυασμένων μεταφορών (οδός – σιδηρόδρομος – θάλασσα) και να κάνει συγκεκριμένες προτάσεις.

Ο κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης είναι πρόεδρος του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ)