/Συμμετοχή σε Προγράμματα

Συμμετοχή σε Προγράμματα

 • Ίδρυση Συμβουλίου Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων με συμμετοχή 18 Επιμελητηρίων από όλη την χώρα. Ε.Β.Ε.Π, Πειραιάς 23 Οκτωβρίου 1993.
 • Ολοκλήρωση και παράδοση της Μελέτης σκοπιμότητας – βιωσιμότητας του Εμπορευματικού Κέντρου Πειραιά που εκπόνησε το Ερευνητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πειραιά με χρηματοδότηση  του Κοινοτικού Προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ και την ευγενική συμβολή των Πειραϊκών επιχειρήσεων μελών του Ε.Β.Ε.Π: ΡΟΚΑΣ ΑΕ, ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕ και ΤΡΑΝΣΓΟΥΕΪΣ ΕΠΕ. Πειραιάς, Νοέμβριος 1993 (Επικαιροποίηση-Αναβάθμιση μελέτης 1996 με αυτοχρηματοδότηση της εταιρεία ΔΕΚΕΠ. ΑΕ).
 • Σύσταση της Ανωνύμου πολυμετοχικής εταιρείας Διεθνές Εμπορευματικό Κέντρο Πειραιά Α.Ε (ΔΕΚΕΠ Α.Ε) από 1051 μετόχους, υπό την Αιγίδα του Ε.Β.Ε.Π, με μοναδικό σκοπό την ίδρυση και λειτουργία του πρώτου Εμπορευματικού κέντρου της χώρας. Πειραιάς 23 Φεβρουαρίου 1994 (Νομιμοποίηση της εταιρείας 9 Σεπτεμβρίου 1994).
 • Αποδοχή πρότασης και αρχικού σχεδίου ανάπτυξης ενός Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων. Συνδιάσκεψη Τομέα Συνδυασμένων Μεταφορών του Συμβουλίου Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων. Ε.Β.Ε.Π,  8 Οκτωβρίου 1994.
 • Έγκριση πρότασης δημιουργίας Ελληνικού φορέα σχεδιασμού και οργάνωσης συνδυασμένων μεταφορών COMBI HELLAS. Ε.Β.Ε.Π,  8 Οκτωβρίου 1994.
 • Αποδοχή πρότασης Ε.Β.Ε.Π από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων για την ίδρυση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ.  Τρίπολη, 25 Φεβρουαρίου 1995.
 • Ανάληψη της Προεδρίας της Επιτροπής Μεταφορών της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων (EUROCHAMBRES) από τον εκπρόσωπο του Ε.Β.Ε.Π και Πρόεδρο του Ε.Ε.ΣΥ.Μ κ. Μιχάλη Π. Αδαμαντιάδη. Βρυξέλλες, 6 Ιουνίου 1995.
 • Έγκριση καταστατικού ίδρυσης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ από την ολομέλεια του Συμβουλίου Μεταφορών των Ελληνικών Επιμελητηρίων και διορισμός πρώτου προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Αλεξανδρούπολη, 24 Ιουνίου 1995.
 • Υπογραφή καταστατικού λειτουργίας και σύσταση από (38) Επιμελητήρια της χώρας, εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, υπό την επωνυμία, Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) με έδρα τον Πειραιά. Πειραιάς, 6 Σεπτεμβρίου 1995.
 • Συμμετοχή Προέδρου Ε.Ε.ΣΥ.Μ στην Επιτροπή υψηλού επιπέδου για την ανάπτυξη των Ευρωπαϊκών συνδυασμένων μεταφορών και σιδηροδρόμων, υπό τον επίτροπο της Ευρωπαϊκής επιτροπής Niel Kinnock. Βρυξέλλες, 29 Σεπτεμβρίου 1995.
 • Υπογραφή σύμβασης Ε.Ε.ΣΥ.Μ – Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ ΧVI Ταμείου Συνοχής, για την ανάθεση εκπόνησης της μελέτης βιωσιμότητας – σκοπιμότητας του Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων. Βρυξέλλες,  24 Απριλίου 1996.
 • Διοργάνωση από το Ε.Ε.ΣΥ.Μ του 1ου Διεθνούς Συνεδρίου μεταφορών με θέμα « Ανάπτυξη Μεταφορικών Συνδέσεων Μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας », με την υποστήριξη και την συνεργασία της 7ης Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Πειραιάς, 25 & 26 Απριλίου 1996.
 • Συμμετοχή  Προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ στην Συντονιστική Επιτροπή διοργάνωσης του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Μεταφορών. Έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – Στρασβούργο, 12 Δεκεμβρίου 1996.
 • Επίσημη πρώτη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης του Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και την μελετητική ομάδα. Ε.Β.Ε.Α, 5 Φεβρουαρίου 1997.
 • Επίσημη δημόσια παρουσίαση των αποτελεσμάτων της μελέτης του Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων από τη Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ στους εκπροσώπους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βρυξέλλες-Συνεδριακό Κέντρο Albert Borschette  20 Ιουνίου 1997.
 • Διοργάνωση 1ης Εθνικής Στρογγυλής Τράπεζας Συνδυασμένων Μεταφορών με την συνεργασία και υποστήριξη της 7ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και των Πειραϊκών Επιμελητηρίων Ε.Β.Ε.Π, Β.Ε.Π, Ε.Ε.Π. Πειραιάς, 4 Ιουλίου 1997.
 • Διοργάνωση από το Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου μεταφορών με θέμα « Ανάπτυξη Μεταφορικών Συνδέσεων Μεταξύ Δυτικής Ευρώπης, Μεσογείου και Μαύρης Θάλασσας », με την υποστήριξη και την συνεργασία της 7ης και της 1ης Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των Υπουργείου Μεταφορών Ελλάδος και Ρωσίας, των Υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδος και Ρωσίας, EUROCHAMBRES, της Ένωσης Ρωσικών Επιμελητηρίων και της Κυβέρνησης του Κρασνοντάρ Ρωσίας. Σότσι, 2 & 3 Απριλίου 1998.
 • Υπογραφή σύμβασης Ε.Ε.ΣΥ.Μ – Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ XVI Ταμείου Συνοχής, εκπόνησης μελέτης Εμπορευματικού Κέντρου Αιγαίου κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Βρυξέλλες, Μάιος 1998.
 • Υπογραφή σύμβασης Ε.Ε.ΣΥ.Μ – Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ XVI Ταμείου Συνοχής,  εκπόνησης μελέτης Πιλοτικού Εμπορευματικού Κέντρου Κεντρικής Μακεδονίας (Νομός Κιλκίς) κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού. Βρυξέλλες, Ιούνιος 1998.
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων μελέτης Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων και της σχετικής Ευρωπαϊκής εμπειρίας στις υπό ένταξη χώρες σε ειδική διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΓΔ XVI Ταμείου Συνοχής. Μπολόνια, 2 Ιουλίου 1999.
 • Ανάληψη Προεδρίας από το ΕΒΕΠ και Ε.Ε.ΣΥ.Μ της επιτροπής του θαλάσσιου τμήματος της Επιμελητηριακής πρωτοβουλίας προώθησης ενός Νοτίου Συνδυασμένου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Μεταφορών Ανατολής – Δύσης, σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια 8 χωρών της Νοτίου Ευρώπης. Πειραιάς 4 & 5 Φεβρουαρίου 2000.
 • Εισδοχή Ε.Ε.ΣΥ.Μ στην δύναμη των μελών της Ενώσεως Ευρωπαϊκών Εμπορευματικών Κέντρων, EUROPLATFORMS. Μάρτιος, 2000.
 • Έναρξη λειτουργίας του πρώτου Ελληνικού Εμπορευματικού Κέντρου στον Προμαχώνα Σερρών. 14/12/2002.