/Συλλυπητήρια Επιστολή & Ψήφισμα Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την απώλεια του Προέδρου ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου.

Συλλυπητήρια Επιστολή & Ψήφισμα Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την απώλεια του Προέδρου ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου.

 

Συλλυπητήρια Επιστολή & Ψήφισμα Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την απώλεια του Προέδρου ΒΕΠ Ανδριανού Μιχάλαρου.

 

Για να διαβάσετε τη Συλλυπητήρια Επιστολή που Ε.Ε.ΣΥ.Μ πατήστε εδώ.

Για να διαβάσετε το Ψήφισμα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την απώλεια του Ανδριανού Μιχάλαρου πατήστε εδώ.