/Στόχοι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου για τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

Στόχοι Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου & Συμβουλίου για τις εκπομπές CO2 των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατέληξαν σε μια προσωρινή πολιτική συμφωνία σχετικά με τα πρότυπα εκπομπών CO₂ για βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HDV).

Συμφώνησαν να διατηρήσουν τους στόχους μείωσης των εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή για φορτηγά και πούλμαν: στόχος μείωσης εκπομπών 45%
για τους κατασκευαστές έως το 2030, κλιμακούμενος στο 65% από το 2035, πριν εκτιναχθεί στο 90% από το 2040, ενώ για τα αστικά λεωφορεία μηδενικών εκπομπών,
η προσωρινή συμφωνία θέτει χαμηλότερο ενδιάμεσο στόχο 90% για το 2030.

Συμφώνησαν επίσης να ορίσουν προηγούμενη ρήτρα επανεξέτασης (2027 αντί 2028) ,ενώ  η ρήτρα αναθεώρησης έχει γίνει πιο ολοκληρωμένη με λεπτομερή στοιχεία της επανεξέτασης, όπως η δυνατότητα αξιολόγησης πλήρους κύκλου ζωής, ο πιθανός ρόλος ενός συντελεστή διόρθωσης άνθρακα και ο ρόλος μιας μεθοδολογίας για την καταχώριση HDV που λειτουργούν αποκλειστικά με καύσιμα ουδέτερα σε CO₂.

Για να διαβάσετε το πλήρες κείμενο των στόχων όπως δημοσιεύθηκε πατήστε εδώ