/Στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα για το έτος 2019 του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – ITF)

Στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα για το έτος 2019 του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – ITF)

 

Για να διαβάσετε τα στατιστικά στοιχεία για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα για το έτος 2019 που δημοσίευσε το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (International Transport Forum – ITF) πατήσετε εδώ .

Παρόμοια στοιχεία και για άλλες χώρες μέλη του ITF μπορούν να αναζητηθούν στην ετήσια έκθεση 2020 για την Οδική Ασφάλεια του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF – Road Safety Annual Report 2020) πατώντας εδώ .