/Στήριξη κατασκευής Διαγώνιου συνδετήριου άξονα ΛΑΜΙΑΣ – ΙΤΕΑΣ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

Στήριξη κατασκευής Διαγώνιου συνδετήριου άξονα ΛΑΜΙΑΣ – ΙΤΕΑΣ – ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ

 

Για να διαβάσετε την Επιστολή υποστήριξης του ΕΕΣΥΜ για τον Διαγώνιο Οδικού Άξονα ΛΑΜΙΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το Ενημερωτικό Σημείωμα του ΕΕΣΥΜ για τον Διαγώνιο Οδικού Άξονα ΛΑΜΙΑΣ-ΙΤΕΑΣ-ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ πατήστε εδώ