/Πρόσφατες εκδόσεις του Διεθνούς Φόρουμ-International Transport Forum (ITF)

Πρόσφατες εκδόσεις του Διεθνούς Φόρουμ-International Transport Forum (ITF)

 

Πρόσφατες εκδόσεις του Διεθνούς Φόρουμ-International Transport Forum (ITF)

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση των τεσσάρων πλέον πρόσφατων εκδόσεων της ITF αλλά και προηγουμένων :

  • Στοιχεία κινητικότητας: Βέλτιστες οργανωτικές αρχές και εφαρμογές
  • Επιλογή μεταφορικού μέσου στις εμπορευματικές μεταφορές
  • Κατάλληλοι δρόμοι: Ανα διανομή χώρου για καλύτερες πόλεις
  • Οδική ασφάλεια στις πόλεις: Σχεδιασμός οδών και λύσεις διαχείρισης της κίνησης

Reporting Mobility Data: Good Governance Principles and Practices
Mode Choice in Freight Transport
Streets That Fit: Re-allocating Space for Better Cities
Road Safety in Cities: Street Design and Traffic Management Solutions

 

See more ITF publications