/Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Πρόσκληση συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας του άρθρου εξηκοστού δευτέρου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 30.3.2020 (Α΄ 75), για τη διασφάλιση της ελάχιστης θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης δρομολογιακών γραμμών μετ’ επιστροφής. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του ΥΝΑΝΠ εδώ.