/Προσωρινό Πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & την Τελετή Βράβευσης Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020 & 2021

Προσωρινό Πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & την Τελετή Βράβευσης Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020 & 2021

 

Για να δείτε το Προσωρινό Πρόγραμμα για το Πανελλήνιο Συνέδριο για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) & την Τελετή Βράβευσης Εργασιών του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020 & 2021 πατήστε εδώ

To read the preliminary programme of the Panhellenic Comferance on the City Logistics & Awards Ceremony of Transport Prize HCBTA «Dimitrios Tsamboulas» 2020 & 2021 click here