/Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και την τελετή Βράβευσης Βραβείου Μεταφορών ΕΕΣΥΜ «Δημήτριος Τσαμπούλας » 2019.

Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και την τελετή Βράβευσης Βραβείου Μεταφορών ΕΕΣΥΜ «Δημήτριος Τσαμπούλας » 2019.

 

Αγαπητοί συνεργάτες,

Από εδώ, μπορείτε να κατεβάσετε τα επίσημα Πρακτικά του Διεθνούς Συνεδρίου για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και την τελετή Βράβευσης Βραβείου Μεταφορών ΕΕΣΥΜ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019, καθώς και φωτογραφικά στιγμιότυπα του συνεδρίου.