/Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΣΥΜ για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

Πρακτικά Πανελληνίου Συνεδρίου ΕΕΣΥΜ για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

 

Αγαπητοί Συνεργάτες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας κοινοποιούμε τα Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics) και της Τελετής Βράβευσης των καλύτερων εργασιών του διαγωνισμού Μεταφορών ΕΕΣΥΜ ”Δημήτριος Τσαμπούλας” για τα έτη 2020 & 2021 που έγινε στις 2 Οκτωβρίου 2021 και τα οποία μπορείτε να βρείτε από  εδώ .

Για περισσότερες πληροφορίες για το Συνέδριο και τον ΕΕΣΥΜ πατήστε εδώ ,ενώ για το Πρόγραμμα τις Παρουσιάσεις και Φωτογραφίες πατήστε πάνω στη κάθε λέξη και για να παρακολουθήσετε τα βίντεο με το Συνέδριο πατήστε εδώ για το part 1 , εδώ για το part 2 και εδώ για το part 3 .