/Παρουσία του ΕΕΣΥΜ στο Παγκόσμιο Forum για την Οδική Ασφάλεια, (Γενεύη, 17-20 Σεπτεμβρίου 2019)

Παρουσία του ΕΕΣΥΜ στο Παγκόσμιο Forum για την Οδική Ασφάλεια, (Γενεύη, 17-20 Σεπτεμβρίου 2019)

Ο Πρόεδρος του ΕΕΣΥΜ κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης και η κα Βασιλική Δανέλλη – Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας – ΙΟΑΣ «Πάνος Μυλωνάς» , στο Παλάτι των Εθνών του ΟΗΕ στη Γενεύη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Forum για την Οδική Ασφάλεια, 17-20 Σεπτεμβρίου 2019

With Mrs .Vassiliki Daneli-Mulona, President of the Road Safety Institute (RSI) «Panos Mulona’s” in the Palais des Nations, UN Geneva, under the Global Forum for Road Traffic Safety