/Παρέμβαση ΟΦΑΕ για την εξαίρεση δραστηριοτήτων που αφορούν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από τα ελεύθερα επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα μέτρα στήριξης

Παρέμβαση ΟΦΑΕ για την εξαίρεση δραστηριοτήτων που αφορούν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές από τα ελεύθερα επαγγέλματα που συμπεριλαμβάνονται στα έκτακτα μέτρα στήριξης

Διαβάστε το κείμενο: EΞΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΔ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ