/Παράταση προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών για το Βραβείο «Δημήτριος Τσαμπούλας» έως τις 30.09.2019

Παράταση προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών για το Βραβείο «Δημήτριος Τσαμπούλας» έως τις 30.09.2019

Προς τους συμμετέχοντες στον 3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έτους 2019 στο πλαίσιο του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας»

Σας ενημερώνουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής εργασίας σας για τον 3ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έτους 2019, στο πλαίσιο του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας», παρατείνεται κατά 15 ημέρες από την αρχικά προβλεπόμενη και πλέον ορίζεται η 30.09.2019.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί η τελική εργασία σας είναι: award@eesym.gr.

Ευχές για καλή επιτυχία

 

Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης

Πρόεδρος