/Παράταση προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένων εργασιών για το Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2020

 

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Επιχειρηματικός Σύνδεσμος Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ) ενημερώνει όλους τους συμμετέχοντες στον 4o  Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ ‘’Δημήτριος Τσαμπούλας ‘’ έτους 2020, πώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελικής εργασίας, παρατείνεται κατά 15 ημέρες από την αρχικά προβλεπόμενη και πλέον ορίζεται η 30.09.2020.

 

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να σταλεί η τελική εργασία σας είναι: award@eesym.gr.

 

Ευχές για καλή επιτυχία στους συμμετέχοντες.