/Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το Βραβείο «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020 έως τις 15.03.2020

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για το Βραβείο «Δημήτριος Τσαμπούλας» έτους 2020 έως τις 15.03.2020

 

Σας ενημερώνουμε πως η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής για τον 4ο Ετήσιο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Έτους 2020, στο πλαίσιο του Βραβείου Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ «Δημήτριος Τσαμπούλας», παρατείνεται κατά 15 ημέρες από την αρχικά προβλεπόμενη και πλέον ορίζεται η  15.03.2020.

Υπενθυμίζεται πως η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα πρέπει να αποστέλλονται οι αιτήσεις είναι: award@eesym.gr και πώς για περισσότερες πληροφορίες  για τον διαγωνισμό θα βρείτε εδώ.

Ευχές για καλή επιτυχία

Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης

Πρόεδρος