/Ετήσια έκθεση (2019) για την Οδική Ασφάλεια από το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF)

Ετήσια έκθεση (2019) για την Οδική Ασφάλεια από το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF)

Διαβάστε εδώ την ετήσια έκθεση (2019) για την Οδική Ασφάλεια, από το Διεθνές Φόρουμ Μεταφορών (ITF).

Παρόμοια στοιχεία και για άλλες χώρες μέλη του ITF μπορούν να αναζητηθούν στην ετήσια έκθεση 2020 για την Οδική Ασφάλεια του Διεθνούς Φόρουμ Μεταφορών (ITF – Road Safety Annual Report 2020), στον σύνδεσμο  https://www.itf-oecd.org/road-safety-annual-report-2020