/Επιστολή σε Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη, από 11 Αυγούστου 2020, σχετικά με την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην Κρήτη.

Επιστολή σε Υπουργό Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πλακιωτάκη, από 11 Αυγούστου 2020, σχετικά με την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδύναμου και στην Κρήτη.

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Θέμα: Εφαρμογή Μεταφορικού Ισοδύναμου στην Κρήτη 

Σε συνέχεια σχετικού αιτήματος των Κρητικών Επιμελητηρίων μελών μας σχετικά με την εφαρμογή του Μεταφορικού Ισοδυνάμου και στην Κρήτη, που αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ανταγωνιστική λειτουργία των τοπικών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη της οικονομίας και ανταγωνιστικότητας του νησιού και της αντίστοιχης δέσμευσης της Κυβέρνησης προς τούτο, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να εξετάσετε την δυνατότητα άμεσης εφαρμογής του μέτρου και στην Κρήτη. 

Όπως γνωρίζετε, η Κρήτη εξαιρείται ρητά από την εφαρμογή του μέτρου του Μεταφορικού Ισοδύναμου που θεσπίστηκε με τις διατάξεις του Ν. 4551/2018, με αποτέλεσμα να παραγνωρίζεται ο νησιώτικος χαρακτήρας της Κρήτης αποτελώντας τροχοπέδη στην οικονομική της ανάπτυξη, σε σχέση με τις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές που ευνοούνται από το μέτρο.

Με την απόλυτη βεβαιότητα ότι το Υπουργείο σας, αλλά και εσείς προσωπικά, θα επιληφθείτε για την άμεση ικανοποίηση του εν λόγω αιτήματος.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

Με τιμή,
Μιχάλης Αδαμαντιάδης
Πρόεδρος Ε.Ε.ΣΥ.Μ