/Επιστολή από 12 Μαΐου 2020 για Πρόταση συνεργασίας στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

Επιστολή από 12 Μαΐου 2020 για Πρόταση συνεργασίας στις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

 

Προς κ.κ.

Κωνσταντίνο Αχ. Καραμανλή, Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Υφυπουργό αρμόδιο για τα θέματα Μεταφορών  

Δημήτρη Παπαστεργίου, Πρόεδρο, Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)

Κωνσταντίνο Μίχαλο, Πρόεδρο, Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ)

 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,

Αξιότιμοι Κύριοι Πρόεδροι,

 

Με την ευχή της γρήγορης επανόδου της κοινωνίας μας στην κανονικότητα ύστερα από την πρωτόγνωρη δοκιμασία από τη πανδημία του Κορωνοιού, είμαι στην ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσω το συνημμένο Έγγραφο Βάσης (Concept Note) για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics), και να σας προτείνω να εξετάσετε την δυνατότητα συνεργασίας με τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ για την ανάπτυξή τους.  

Δεδομένης της σημασίας των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών στην καθημερινή ζωή των πόλεων, που σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των καταναλωτών αλλά και την διαθεσιμότητα και ποιότητα των αγαθών στις αγορές τους, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ ως εξειδικευμένος φορέας μεταφορών πανελλήνιας εμβέλειας, αλλά και ως δεξαμενή σκέψης και συνεχούς αναζήτησης τρόπων βελτίωσής τους, επεξεργάστηκε το εν λόγω έγγραφο με σκοπό να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του θέματος και να συμβάλλει στην υλοποίηση σχετικών δράσεων που σκοπεύει να προωθήσει από κοινού με τα μέλη του και άλλους συνεργαζόμενους φορείς.

Με βάση την αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταφορών καθώς και με την ΚΕΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας άλλωστε και δραστηριοποιείται ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ, και με την ελπίδα διεύρυνσης της συνεργασίας αυτής και με την ΚΕΔΕ, είμαστε βέβαιοι πως θα συμφωνήσετε για την χρησιμότητα ανάληψης κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων στο εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα των Αστικών εμπορευματικών Μεταφορών, που αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θέματα αειφορίας και εκσυγχρονισμού των Μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντα, που ταλανίζονται διαχρονικά από το κυκλοφοριακό πρόβλημα.

Προσδοκώντας σε μια πρώτη συνάντηση επί του θέματος μετά την πλήρη ομαλοποίηση της ζωής μας από την κρίση του Κορωνοϊό, σας ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων για την θετική σας ανταπόκριση, την οποία αναμένω με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

 

Με τιμή,

Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης

Πρόεδρος