/Επίσκεψη Ε.Ε.ΣΥ.Μ στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε

Επίσκεψη Ε.Ε.ΣΥ.Μ στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε

 

 

Επίσκεψη Ε.Ε.ΣΥ.Μ στον Οργανισμό Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε

Σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2020, συνάντηση αντιπροσωπείας του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ), υπό τον Πρόεδρο κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη, με τον κ. Απόστολό Καμαρινάκη, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε & Γενικό Γραμματέα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και στελέχη του Οργανισμού, στα  γραφεία της Διοικήσεως του Λιμένα στην Ελευσίνα. Στη συνάντηση συμμετείχαν, από πλευράς Ε.Ε.ΣΥ.Μ και ο κ. Γεώργιος Εμμανουλόπουλος Τοπογράφος Μηχανικός, Συγκοινωνιολόγος, Μέλος  Ε.Ε.ΣΥ.Μ και η Μαρία Τελεμέ, Υπεύθυνη Γραμματείας Ε.Ε.ΣΥ.Μ .

Στη συνάντηση κυριάρχησαν θέματα συνεργασίας Ε.Ε.ΣΥ.Μ και Ο.Λ.Ε με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση υφιστάμενων δυνατοτήτων του Λιμένα προκειμένου να συνεισφέρει στην ανάπτυξη των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, δεδομένης της γειτνίασής του με το Οδικό και Σιδηροδρομικό Δίκτυο, αλλά και τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις καθώς και την εκτεταμένη παράκτια ζώνη του Οργανισμού, που προσφέρουν τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.