/Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) Ε.Ε.ΣΥ.Μ Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2020

Ενημερωτικό Δελτίο (Newsletter) Ε.Ε.ΣΥ.Μ Ιανουάριος- Δεκέμβριος 2020

 

Για να διαβάσετε το ετήσιο Ενημερωτικό Δελτίο του  Ε.Ε.ΣΥ.Μ πατήστε εδώ

 Σε αυτό το τεύχος θα δείτε : 

  • Ενέργειες & Συναντήσεις
  • Μνημόνιο Συνεργασίας Ε.Ε.ΣΥ.Μ-Ι.Ο.Α.Σ
  • Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ ‘’Δημήτριος Τσαμπούλας’’
  • City Logistics και Ψηφιοποίηση Μεταφορών
  • Άρθρα Ε.Ε.ΣΥ.Μ
  • Ιστοσελίδα
  • Στόχοι 2021