/Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου ΕΕΣΥΜ για τον Κανονισμό Euro 7

Ενημερωτικό Δελτίο Τύπου ΕΕΣΥΜ για τον Κανονισμό Euro 7

 

Για να δείτε το ΔΤ της ΕΕ για τον Κανονισμό Euro 7, ο οποίος θεσπίζει κανόνες σχετικά με τα όρια εκπομπών για τα οδικά οχήματα και την ανθεκτικότητα των συσσωρευτών πατήστε εδώ.

Το πρωτότυπο Αγγλικό κειμένου του ΔΤ της ΕΕ για τον Κανονισμό Euro 7 πατήστε εδώ.