/Εκπροσώπηση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ από το Μέλος κ. Γ. Εμμανουλόπουλο, σε Εκδήλωση του ΥΠΕΝ ‘’Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο’’

Εκπροσώπηση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ από το Μέλος κ. Γ. Εμμανουλόπουλο, σε Εκδήλωση του ΥΠΕΝ ‘’Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο’’

 

Για να διαβάσετε τα συμπεράσματα της εκδήλωσης του  ΥΠΕΝ ‘’Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός Εθνική Χωρική Στρατηγική για το Θαλάσσιο Χώρο’’ πατήστε εδώ