/Διοίκηση

Διοίκηση

Ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ διοικείται από 19μελές Διοικητικό Συμβούλιο, τα μέλη του οποίου εκλέγονται κάθε τέσσερα χρόνια από τη Γενική Συνέλευση των μελών του. Το σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εξελέγη τον Ιούνιο του 2018, αποτελείται από Προέδρους, Αντιπροέδρους και μέλη Διοικουσών Επιτροπών και Διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών Επιμελητηρίων, καθώς και Νομικά και Φυσικά Πρόσωπα.

Πρόεδρος είναι ο κ. Μιχάλης Αδαμαντιάδης, Οικονομολόγος και Εμπειρογνώμων Μεταφορών.

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.)

Αδαμαντιάδης Μιχάλης Πρόεδρος Οικονομολόγος – Εμπειρογνώμων Μεταφορών
Μίχαλος Κωνσταντίνος Επίτιμος Πρόεδρος Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος
Φραντζέσκος Παρασκευάς Α’ Αντιπρόεδρος Β’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου
Κενανίδης Απόστολος Β’ Αντιπρόεδρος Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
Λαμπρόπουλος Χαρίλαος Γ’ Αντιπρόεδρος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών
Καμαρινάκης Απόστολος Γενικός Γραμματέας Υποναύαρχος ΛΣ (εα)
Μαγκλάρας Δημήτριος Οικονομικός Επόπτης Υπεύθυνος ΓΕΜΗ & Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων Επιμελητηρίου Αργολίδας
Προβιάς Δημήτριος Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Β’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ρεθύμνης
Κουλός Νικόλαος Αναπληρωτής Οικονομικός Επόπτης Α’ Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φωκίδας
Δούκας Χρήστος Μέλος Πρόεδρος Οργανισμού Λιμένος Αλεξανδρούπολης Α.Ε
Κατσώχης Δημήτριος Μέλος Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος
Κοπάλης Σπυρίδων Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Μαγνησίας
Κοτσάκης Εμμανουήλ Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Χανίων
Λεμονάκης Δημήτριος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς
Μαντζάνας Ταξιάρχης Μέλος Μέλος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας
Σακέλλης Μιχαήλ Μέλος Εκπρόσωπος SUPERFAST FERRIES
Σαρδάνης Ζήσης Μέλος Οικονομικός Επόπτης Επιμελητηρίου Έβρου
Σταυρής Σταύρος Μέλος Α’ Αντιπρόεδρος HELLASTRON
Τσάλης Αναστάσιος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Πρέβεζας
Τσιβρανίδης Γεώργιος Μέλος Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος
Σταύρος Βαρδαλάς Νομικός Σύμβουλος Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Σεραφείμ Κάπρος Επιστημονικός Συνεργάτης Καθηγητής Πανεπιστημίου Αιγαίου
Μαρία Τελεμέ Υπεύθυνη Γραμματείας  ΕΕΣΥΜ Οικονομολόγος