/ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-3η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη κομβικών φορέων της χώρας για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-3η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη κομβικών φορέων της χώρας για τις Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές (City Logistics)

 

Με  μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου η 3η Συντονιστική Τηλεδιάσκεψη των Κομβικών Φορέων για την ανάπτυξη των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών (City Logistics) της χώρας, μετά από πρωτοβουλία του Ελληνικού Επιμελητηριακού Επιχειρηματικού Συνδέσμου Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ), υπό τον συντονισμό του κ. Μιχάλη Αδαμαντιάδη, Προέδρου του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. 

Τη συνάντηση τιμήσαν με την συμμετοχή τους εκ μέρους των Υπουργείων Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι Κυρίες Βασιλική Σιούτα, Προϊσταμένη Τμήματος Εφοδιαστικής Αλυσίδας, και  Καλλιόπη Παπαδάκη, Αρχιτέκτων Μηχανικός, Γενική Γραμματεία Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος, αντίστοιχα, καθώς και οι κ.κ. Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννιτών, Γεώργιος Αρλέτος Αντιδήμαρχος Έργων Δήμου Ιωαννιτών, Κατερίνα Βίνη, Ειδική Συνεργάτης Δημάρχου Ιωαννιτών, Μαρία Στρέτκοβιτσς, Διοικητική Διευθύντρια ΚΕΔΕ, Θάνος Βλαστός, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής Χωροταξίας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ΚΕΔΕ, Γεώργιος Γιαννιός, Σύμβουλος του Δημάρχου Αθηναίων, Δημήτριος  Κυρίτσης, εκπρόσωπος Δήμου Λαμιέων, Αθανάσιος Κυρίτσης, Πρόεδρος  Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, Εμμανουήλ Βλαχογιάννης, Α’ Αντιπρόεδρος Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, Ευθύμιος Χρυσοστόμου, Οικονομικός Επόπτης Επιμελητήριου Ιωαννίνων και Σπύρος Ζαφείρης, Επιχειρηματίας Μεταφορών, Μέλος του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων,  Απόστολος Κενανίδης, Πρόεδρος ΟΦΑΕ & Β’ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.ΣΥΜ, Ηρώ Δουμάνη, Γενική Διευθύντρια ΟΦΑΕ,Στράτος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Ευάγγελος Σαμπράκος, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιά, Γεώργιος Στεφανίδης, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, Μέλος ΕΕΣΥΜ, και Δημήτριος Κατσώχης, Πολιτικός Μηχανικός Senior Manager της Planet S.A, Μέλος ΔΣ Ε.Ε.ΣΥ.Μ.

Ύστερα από πρόταση του Δημάρχου Ιωαννιτών και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Ιωαννίνων, αποφασίστηκε να είναι τα Ιωάννινα η Πόλη που θα φιλοξενήσει την πρώτη Πιλοτική εκδήλωση ενημέρωσης των εμπλεκόμενων φορέων της περιοχής καθώς και αυτών από άλλα μέρη της Ελλάδος, για τις βέλτιστες διεθνείς και Ευρωπαϊκές πρακτικές και εξέτασης δυνατοτήτων πιλοτικών εφαρμογών, σε μία υβριδική εκδήλωση διάρκειας τριών (3) ωρών, που προβλέπεται να φιλοξενηθεί από το Επιμελητήριο Ιωαννίνων και τον Δήμο Ιωαννιτών στις 27 Μαΐου 2022 και ώρες 18.00 -21.00 με δυνατότητα τόσο φυσικής όσο και εξ αποστάσεως (διαδικτυακής) συμμετοχής. Επίσης οι συμμετέχοντες αποδέχτηκαν με θέρμη την διαβεβαίωση της ετοιμότητας του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας και του Δήμου Λαμιέων να συμμετέχουν ενεργά στις σχετικές δράσεις σε συνεργασία και με τους άλλους κομβικούς φορείς της πρωτοβουλίας και την πρότασή τους να φιλοξενήσουν την δεύτερη πιλοτική εκδήλωση ενημέρωσης στη Λαμία.

Εκπρόσωποι των Υπουργείων  Υποδομών & Μεταφορών και Ενέργειας & Περιβάλλοντος διαβεβαίωσαν για την σημασία που προσδίδουν τα εν λόγω Υπουργεία στο θέμα των Αστικών Εμπορευματικών Μεταφορών σε συνδυασμό με τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, ενώ όλες οι πλευρές δήλωσαν τη στήριξή τους στην προσπάθεια και την ετοιμότητά τους να συνεργαστούν στενά στα επόμενα βήματα και να συμβάλλουν στην υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων και της επικείμενης ενημερωτικής εκδήλωσης στα Ιωάννινα και άλλων που θα ακολουθήσουν σε άλλες ενδιαφερόμενες πόλεις της χώρας.

Οι συμμετέχοντες σημείωσαν τις δράσεις που βάση της διεθνούς εμπειρίας θα μπορούσαν να υλοποιηθούν, στις οποίες περιλαμβάνονται: (1) Η αντικατάσταση οχημάτων και τρόπου μεταφοράς με οχήματα πιο φιλικά προς το περιβάλλον καθώς και δίκυκλα και τρίκυκλα ηλεκτροκίνητα οχήματα, (2) η δημιουργία ζωνών χαμηλών ρύπων, (3) η διενέργεια παραδόσεων εκτός των ωρών αιχμής, (4) η πληρότητα  φόρτωσης χρησιμοποιουμένων οχημάτων διανομής για περισσότερους παραλήπτες με την αξιοποίηση Αστικών Κέντρων Ενοποίησης Εμπορευμάτων (ΑΚΕΕ) και Εμπορευματικών Κέντρων (ΕΚ), (5) ο συντονισμός παραδόσεων σε πραγματικούς χρόνους με την βοήθεια ηλεκτρονικών εργαλείων, και (6) ανάπτυξη ενός παρατηρητηρίου ροών. Επεσήμαναν την ανάγκη εφαρμογής κινήτρων για συνέργειες των εμπλεκομένων καθώς και την ύπαρξη διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων υποστήριξης ανάπτυξης αναγκαίων υποδομών, και συμφώνησαν ως προς τα συνήθη προβλήματα που παρατηρούνται στις Ελληνικές πόλεις,  μεταξύ των οποίων, το εγγενές σοβαρό πολεοδομικό πρόβλημά τους, η έλλειψη χώρων στάθμευσης, η μη τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, και η ελλιπής αστυνόμευση. 

Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν σε ένα βασικό κορμό του προγράμματος της πρώτης πιλοτικής συνάντησης στα Ιωάννινα που περιλαμβάνει τρία μέρη, (α) σύντομους χαιρετισμούς (β) κύρια εισήγηση και επιμέρους σύντομες στοχευμένες παρουσιάσεις με ικανό χρόνο για – παρεμβάσεις – ερωτήσεις και (γ) συζήτηση στρογγυλής τράπεζας κομβικών φορέων για εξαγωγή συμπερασμάτων, η σύνταξη του οποίου θα γίνει με φροντίδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ σε συνεννόηση με τον Δήμο και το Επιμελητήριο Ιωαννίνων.