/Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Ένωσης για τις Συνδυασμένες Μεταφορές ΟΔΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (International Union for Road_rail Combined Transport UIRR), με θέμα: Πράσινες Εμπορευματικές Μεταφορές : Προστατευτισμός ή εξισορρόπηση ; (Greening Freight Transport: protectionism or rebalancing?)

Δελτίο Τύπου της Διεθνούς Ένωσης για τις Συνδυασμένες Μεταφορές ΟΔΟΣ-ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (International Union for Road_rail Combined Transport UIRR), με θέμα: Πράσινες Εμπορευματικές Μεταφορές : Προστατευτισμός ή εξισορρόπηση ; (Greening Freight Transport: protectionism or rebalancing?)

 

Για να διαβάσετε το σχετικό πατήστε εδώ.