/Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. “Δημήτριος Τσαμπούλας” Ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017

Βραβείο Μεταφορών Ε.Ε.ΣΥ.Μ. “Δημήτριος Τσαμπούλας” Ακαδημαϊκού έτους 2016 – 2017

Ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών, επιθυμώντας να τιμήσει τον εκλιπόντα Καθηγητή του Ε.Μ.Π. και στενό συνεργάτη του Ε.Ε.ΣΥ.Μ και των Ελληνικών Επιμελητηρίων Δ. Τσαμπούλα για το πολυετές έργο και την προσφορά του στις ελληνικές μεταφορές, αποφάσισε τη θεσμοθέτηση ετήσιου Βραβείου Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα μεταξύ φοιτητών και νέων αποφοίτων Ελληνικών Πανεπιστημίων που διαθέτουν σε Σχολές ή Τμήματά τους Τομέα ή Κατεύθυνση/Εμβάθυνση Σπουδών στις Μεταφορές. Το βραβείο απονέμεται κατόπιν σχετικού διαγωνισμού στην καλύτερη εργασία που θα εκπονηθεί από φοιτητή, ή ομάδα φοιτητών ή νέο(ους) απόφοιτο(ους) των παραπάνω αναφερόμενων Πανεπιστημίων.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, πρώτο έτος διενέργειας του διαγωνισμού, ως θέμα της εργασίας ορίζεται η «Εξέταση προοπτικών αξιοποίησης της ανενεργού Περιφερειακής Αγοράς Λεχαίου Κορινθίας και μετατροπής της σε Εμπορευματικό Σταθμό Συνδυασμένων Μεταφορών».

Το πρώτο Βραβείο είναι χρηματικό, ύψους 3.000,00 € και θα παραδοθεί στον πρώτο νικητή ή στη νικήτρια ομάδα διαγωνιζομένων, ενώ προβλέπονται και δύο έπαινοι, χωρίς χρηματικό περιεχόμενο. Το έπαθλο του παρόντος ακαδημαϊκού έτους αποτελεί χορηγία του Επιμελητηρίου Κορινθίας. Ο διαγωνισμός θα ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2017.

Σχετικά αρχεία:

  1. Προδιαγραφές Βραβείου Μεταφορών Δημητρίου Τσαμπούλα
  2. Δήλωση συμμετοχής

__________________________________________________________________

O Δρ. Δημήτριος Α. Τσαμπούλας ήταν Καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής, της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Πολιτικός Μηχανικός-Συγκοινωνιολόγος. Από 1-2-2013 αποτελούσε μέλος του Συμβουλίου του Ε.Μ.Π. Kάτοχος Διπλώματος Πολιτικού Μηχανικού του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (1973), Master of Science (1975) και Civil Engineer’s Degree (1981) του Massachusetts Institute of Technology, Η.Π.Α. και Doctor of Philosophy (Ph.D) του University of Massachusetts, Η.Π.Α. (1983).

Είχε από το 1973 επιστημονική και επαγγελματική εμπειρία αναφορικά με όλα τα μεταφορικά μέσα (οδικά, αεροπορικά, σιδηροδρομικά, θαλάσσια, συνδυασμένα), για επιβατικές και εμπορευματικές μεταφορές και για θέματα σχετικά με την ανάπτυξη των μεταφορικών μέσων, τη λειτουργία και διαχείριση των μεταφορικών υποδομών και μέσων, οικονομική των μεταφορών, αξιολόγηση σκοπιμότητας έργων μεταφορικών υποδομών, συγχρηματοδοτούμενα έργα, εφοδιαστική μεταφορική αλυσίδα, συστήματα υποστήριξης αποφάσεων, πολιτικές των μεταφορών, σχεδιασμός και πρόβλεψη, νέες τεχνολογίες και συστήματα πληροφοριών για εφαρμογή στις μεταφορές κλπ.

Ο Δ. Τσαμπούλας υπήρξε στενός συνεργάτης του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και των Ελληνικών Επιμελητηρίων,  στήριξε επιστημονικά σειρά πρωτοβουλιών και προτάσεων τους για τον εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη των ελληνικών μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης ενός Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων, των συνδυασμένων μεταφορών και την βελτίωση των μεταφορικών συνδέσεων στα ελληνικά νησιά. Προήδρευσε της επιτροπής προετοιμασίας του Νόμου 3333/2005 για την Ίδρυση και λειτουργία Εμπορευματικών Κέντρων και συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση σειράς μελετών που εκπόνησε ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ. για λογαριασμό του Ταμείου Συνοχής της Ε.Ε., του Υπουργείου Αιγαίου, Περιφερειών και Επιμελητηρίων της χώρας όπως: Μελέτη στρατηγικής χωροθέτησης του Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων, Σταθμών και Κόμβων, Μελέτη Βιωσιμότητος & Οικονομικής Σκοπιμότητος της πιλοτικής εφαρμογής του Εμπορευματικού Κέντρου Κιλκίς, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας ανάπτυξης ενός Εμπορευματικού Κέντρου στο Αιγαίο, Έρευνα/Μελέτη δημιουργίας ενός Δικτύου Εμπορικών Λιμένων στα νησιά του Αιγαίου, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Διεθνούς Εμπορευματικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας στο νομό Κοζάνης, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Εμπορευματικού Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών στο νομό Πιερίας, Μελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου/Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών νομού Φθιώτιδας, Μελέτη για την Ακτοπλοΐα: «Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες των ελληνικών νησιών: Το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις».

Ο Δ. Τσαμπούλας διετέλεσε μέλος επαγγελματικών φορέων στην Ελλάδα και το εξωτερικό (Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Σύλλογος Πoλιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, Επιστημονικές Επιτροπές του Transportation Research Board of National Academy of Sciences των ΗΠΑ κλπ.)., και κριτής άρθρων διεθνών επιστημονικών περιοδικών. Επίσης, διετέλεσε Προέδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (Ο.Α.Σ.Α.), από το 2007 έως Μάρτιο 2010, Πρόεδρος της Επιτελικής Επιτροπής του Εθνικού Συστήματος Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) από το 2006 έως 2007, μέλος του Δ.Σ. του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών από το 2004 έως το 2009 και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Σιδηροδρόμων Ελλάδος από το 1989 έως το 1993.

Ακόμη, διετέλεσε Σύμβουλος σε ερευνητικά έργα και μελέτες στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, που έχουν χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και ελληνικούς φορείς.