/Βαρέα επαγγελματικά οχήματα: Το Συμβούλιο εγκρίνει αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών CO2-Heavy-duty vehicles: Council signs off on stricter CO2 emission standards

Βαρέα επαγγελματικά οχήματα: Το Συμβούλιο εγκρίνει αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών CO2-Heavy-duty vehicles: Council signs off on stricter CO2 emission standards

 

 

Για να διαβάσετε το σχετικό στα ελληνικά πατήστε εδώ

Για να διαβάσετε το σχετικό στο πρωτότυπο κείμενο πατήστε εδώ