/Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές – City Logistics

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές – City Logistics

Αστικές Εμπορευματικές Μεταφορές. Ελληνική πραγματικότητα – Τάσεις – Προκλήσεις“. Με την ευγενική συμβολή του Δρ. Βασίλειου Ζεϊμπέκη, Επίκουρου Καθηγητή Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης Πανεπιστημίου Αιγαίου και Μέλους του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. – ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΜΑΙΟΣ 2020