/Ανανέωση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο (Renewed partnership with the Southern Neighbourhood – A new Agenda for the Mediterranean)

Ανανέωση της εταιρικής σχέσης με τις χώρες της Νότιας Γειτονίας – Ένα νέο θεματολόγιο για τη Μεσόγειο (Renewed partnership with the Southern Neighbourhood – A new Agenda for the Mediterranean)

 

Για να διαβάσετε την σχετική ανακοίνωση πατήστε εδώ

To read the announcement click here