/Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης λόγω COVID-19

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λήψη μέτρων Κρατικής Ενίσχυσης λόγω COVID-19

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΣΤΗΡΙΧΘΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID-19

Διαβάστε την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ