/Ανάπτυξιακές Προτάσεις στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

Ανάπτυξιακές Προτάσεις στο Επιμελητήριο Βοιωτίας

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, βασικός τα προηγούμενα χρόνια, άξονας ανάπτυξης του νομού, είναι από αυτούς που πλήττεται περισσότερο καθώς το γεωργικό εισόδημα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση ενώ αναμένεται να πληγεί ακόμα περισσότερο με την επανεθνiκοποίηση της αγροτικής πολιτικής.

Η συνέχιση των εντατικών καλλιεργειών και η συνέχιση της παραγωγής κορεσμένων αγροτικών προϊόντων έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Απαιτείται αλλαγή του προσανατολισμού της γεωργίας στην παραγωγή προϊόντων που ζητούνται στις διεθνείς αγορές, βιολογικά, οικολογικά κλπ. Αναγκαία συνθήκη όμως αποτελεί η ίδρυση ενός Γεωργικού Ινστιτούτου που θα προτείνει νέα προϊόντα, νέες μορφές καλλιέργειας, θα εκπαιδεύει τους αγρότες, θα λειτουργεί ως πειραματική μονάδα γεωργικών εφαρμογών και θα καταφέρει να φέρει σε επαφή την γεωργία και την μεταποίηση.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο πρωτογενής τομέας παραγωγής, βασικός τα προηγούμενα χρόνια, άξονας ανάπτυξης του νομού, είναι από αυτούς που πλήττεται περισσότερο καθώς το γεωργικό εισόδημα βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση ενώ αναμένεται να πληγεί ακόμα περισσότερο με την επανεθνiκοποίηση της αγροτικής πολιτικής.

Η συνέχιση των εντατικών καλλιεργειών και η συνέχιση της παραγωγής κορεσμένων αγροτικών προϊόντων έχει οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Απαιτείται αλλαγή του προσανατολισμού της γεωργίας στην παραγωγή προϊόντων που ζητούνται στις διεθνείς αγορές, βιολογικά, οικολογικά κλπ. Αναγκαία συνθήκη όμως αποτελεί η ίδρυση ενός Γεωργικού Ινστιτούτου που θα προτείνει νέα προϊόντα, νέες μορφές καλλιέργειας, θα εκπαιδεύει τους αγρότες, θα λειτουργεί ως πειραματική μονάδα γεωργικών εφαρμογών και θα καταφέρει να φέρει σε επαφή την γεωργία και την μεταποίηση. Το Ινστιτούτο θα ενισχύσει τη διαδικασία παραγωγής τοπικών επώνυμων προϊόντων (Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης και Προϊόντα Γεωγραφικής ‘Ενδειξης). Η ύπαρξη τέτοιου Ινστιτούτου θα είναι καθοριστική για την ανάπτυξη των μονά
δων τυποποίησης και επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων.

Απαραίτητο θεωρούμε ένα κλειστό δίκτυο μεταφοράς και διανομής νερού άρδευσης που σε συνδυασμό με άλλα αρδευτικά έργα θα καταφέρει να εξασφαλίσει για τη Κωπαϊδα και το παρακωπαιδικο πεδίο ικανές ποσότητες νερου.

Προτείνουμε την ίδρυση ενός Διαμετακομιστικού και Εμπορευματικού Κέντρου οπωροκηπευτικών και λοιπών προϊόντων. Το Κέντρο θα διαθέτει χώρους στέγασης, αποθήκευσης, ψυκτικούς χώρους, κτιριακά συγκροτήματα για την στέγαση των επιχειρήσεων μεταποίησης και συσκευασίας, κτίριο διοίκησης και γραμματείας, κτίρια για την στέγαση δευτερεύουσων επαγγελματικών χρήσεων (σταθμό καυσίμων, συνεργεία αυτοκινήτων) κτλ. Το Κέντρο προτείνεται να συνδυασθεί με την ίδρυση Εμπορευματικού Σταθμού που αναφέρεται παρακάτω.

Αναγκαία είναι επίσης για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας η δημιουργία σε συνεργασία με τους Δήμους του νομού κτηνοτροφικών πάρκων καθώς και οργανωμένων ζωνών εντατικής κτηνοτροφίας.

Για να εκμεταλλευτεί ο δασικός πλούτος του νομού είναι απαραίτητη η εφαρμογή προγραμμάτων αναδάσωσης, πυροπροστασίας και ορθολογικής διαχείρισης.

Η προστασία των αλιευτικών καταφυγίων καθώς και ο εκσυγχρονισμός των λιμένων είναι επίσης αναγκαία συνθήκη για την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα.

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ

Ο Ν. Βοιωτίας παρουσιάζει μια σημαντική εξάρτηση από τον δευτερογενή τομέα παραγωγής καθώς το 40% της απασχόλησης εντοπίζεται σε επιχειρήσεις μεταποιητικού χαρακτήρα. Δυστυχώς όμως και σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν αρνητικές εξελίξεις. Η βιομηχανική αναδιάρθρωση παίρνει τη μορφή παθητικής αποβιομηχάνισης. Το παλαιό παραγωγικό μοντέλο και οι κορεσμένοι κλάδοι αδυνατουν αντεπεξέλθουν στις σύγχρονες συνθήκες της παγκόσμιας αγοράς.

Η ίδρυση Βιομηχανικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ.) και Βιοτεχνικού Πάρκoυ (ΒΙΟ.ΠΑ.) στις δύο επαρχίες του νομού, αποτελεί πάγιο αίτημα του επαγγελματικού κόσμου της Βοιωτίας. Είναι απαραίτητο ως χώρος οργανωμένης υποδοχής κάθε βιομηχανικής και βιοτεχνικής δραστηριότητας μέσης και χαμηλής όχλησης. Η ίδρυση τους θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των Βοιωτικών επιχειρήσεων και θα παράσχει σοβαρές υπηρεσίες στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Η ίδρυση των πάρκων προτείνεται να συνδυασθεί με την ίδρυση Εμπορευματικού και Διαμετακομιστικού Σταθμού στη Λιβαδειά και εκσυγχρονισμού του Σταθμού Ελλιμενισμού σκαφών της Αντίκυρας, σύμφωνα με την μελέτη, «Ανάπτυξη του Εθνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων» που πραγμάτωσε ο Ελληνικός Επιμελητηριακός Σύνδεσμος Μεταφορών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης. Ο στόχος του Σταθμού είναι να καταστούν οι μεταφορές ταχύτερες, ασφαλέστερες, οικονομικότερες και ασυμβατότερες με τη προστασία του περιβάλλοντος. ‘Ενας Σταθμός θα περιλαμβάνει εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης συνδυασμένων μεταφορών, κτίρια για την ασφαλή στάθμευση, αποθήκευση των εμπορευμάτων και την ανάπαυση των οδηγών. Η εκτεταμένη χρήση της πληροφορικής θα βοηθήσει στην επίτευξη της οδικής ασφάλειας των μεταφορών μέσω της παρακολούθησης επικίνδυνων εμπορευμάτων και της πρόβλεψης καιρικών και οδικών συνθηκών.

Βασικός όρος βέβαια για τον εκσυγχρονισμό των μεταφορών στον νομό είναι η συνολική βελτίωση του οδικού δικτύου με προτεραιότητα την οδό Θήβας -Λιβαδειάς.

Είναι απαραίτητο ο βιομηχανικός χώρος των Οινοφύτων να οργανωθεί ως Βιομηχανική Περιοχή (Β.Ε.ΠΕ.). Είναι γνωστό ότι η βιομηχανι- κή επιβάρυνση της περιοχής ελάχιστα συνεισφέρει στο νομό δεδομένου ότι ελάχιστα συνδέεται με την τοπική οικονομία και αγορά του νομού. Πιστεύουμε ότι η λειτουργία Β.Ε.ΠΕ. θα εξασφαλίσει την ορθολογική διαχείριση των βιομηχανικών απορριμμάτων (ακόμα και εκμετάλλευση ενέργειας από αυτά) και θα συνδέσει την περιοχή με τον υπόλοιπο νομό.

Απαραίτητη κρίνεται ιδιαίτερα τώρα, στα πρώτα βήματα, η μελετημένη οργάνωση του βιομηχανικού χώρου της Θίσβης.

Η λειτουργία Εκθεσιακού Κέντρου σε συνεργασία με τον ΟΠΕ, την ΗΕLΕΧΡΟ και το Διαβαλκανικό Κέντρο είναι απαραίτητος όρος εάν θέλουμε να προωθηθούν δυναμικά τα Βοιωτικά προϊόντα στην εσωτερική και διεθνή αγορά.

Μελέτη που έχει πραγματοποιήσει το Επιμελητήριο αποδεικνύει την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και επαναφέρει το ζήτημα της ίδρυσης Εκπαιδευτικού Ιδρύματος. Το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα θα κατορθώσει να εκπαιδεύσει τους εργαζόμενους που είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του νομού και θα καταφέρει να συνδέσει την καινοτομία με τις επιχειρήσεις.

Αναγκαία κρίνεται και η δημιουργία υποδομών για παροχή φυσικού αερίου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο τουρισμός θα μπορούσε να αποτελέσει την εναλλακτική οδό που θα έδινε πίσω στο νομό τις κένες θέσεις εργασίας και θα πρόσδιδε νέα δυναμική στη χειμαζόμενη οικονομία του.

Το Αυτοκινητοδρόμιο στον Ορχομενό που θα φιλοξενεί αγώνες μηχανοκίνητου αθλητισμού πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί στόχο της Βοιωτίας. Οι λύσεις που θα ψέρει η ίδρυση του γίνονται καθημερινά όλο και πιο εμψανείς.

Οπως έχουμε προαναψέρει είναι απαραίτητος ο περαιτέρω εμπλουτισμός του νομού με τουριστικούς άξονες. ‘Ενας άξονας που θα ξεκινούσε από τον Κιθαιρώνα, θα διέσχιζε τον Ελικώνα και θα κατέληγε στην Ιερά Μονή του Οσίου Λουκά με παράλληλες συνδέσεις με τις Βοιωτικές παραλίες θα μπορούσε να αποτελέσει ιδανικό τόπο ολιγοήμερων χειμερινών ή θερινών διακοπών. Η διαδρομή βέβαια αυτή πρέπει να ενισχυθεί με οδικούς άξονες, καταφύγια, τουριστικά καταλύματα και μικρά έργα παρέμβασης που δεν θα αλλοιώνουν όμως την ομορφιά του τοπίου.

Η ίδρυση διεθνούς Θρησκευτικού και Πολιτιστικού Κέντρου στον ‘Οσιο Λουκό θα αποτελούσε την επιτυχημένη κατάληξη της προτεινόμενης παραπάνω διαδρομής. Είναι γνωστό βέβαια ότι υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια ανάπτυξης εκκλησιαστικού τουρισμού καθώς στο νομό υπάρχουν 15 εκκλησίες και μοναστήρια – προσκυνήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος.

Η αξιοποίηση των υπαρχόντων μουσείων (Θήβα, Χαιρώνεια) και η δημιουργία νέων (Λιβαδειά, Ορχομενός), όχι απαραίτητα αρχαιολογικών αλλά και λαογραφικών, καθώς και η ανάδειξη των διάσπαρτων και παρατημένων αρχαιολογικών χώρων του νομού είναι απαραίτητα στοιχεία για την χάραξη τουριστικής πολιτικής.

Η μικρή απόσταση από την Αθήνα αν συνδυαστεί με Περιοχές Ελεγχόμενης Θήρευσης αλλά και Παραποτάμιας Αλιείας θα ενισχύσει σημαντικά το τουριστικό ρεύμα του νομού.

Η ενίσχυση του αθλητικού τουρισμού μπορεί να πραγματωθεί μέσα από την ίδρυση Προπονητικών Κέντρων στα βουνά της περιοχής καθώς και με την ίδρυση Κωπηλατικού Κέντρου στη λίμνη της Υλίκης.