/Αίτημα της ΟΦΑΕ για τριετή παράταση της εφαρμογής του άρθρου 14, παρ. 3 του ν.3887/2010 που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω, έπειτα από μεταβίβαση

Αίτημα της ΟΦΑΕ για τριετή παράταση της εφαρμογής του άρθρου 14, παρ. 3 του ν.3887/2010 που αφορά την υποχρεωτική αντικατάσταση των οχημάτων σε οχήματα τεχνολογίας EURO IV κι άνω, έπειτα από μεταβίβαση

 

Για να διαβάσετε την επιστολή του Προέδρου και του Γεν.Γραμματέα του ΔΣ της ΟΦΑΕ, με θέμα την εφαρμογή του άρθρου 14, παρ.3 του ν.3887/2010 για τις μεταβιβάσεις ΦΔΧ μετά τις 27/7/2022 πατήστε εδώ