/Έρευνες – Μελέτες

Έρευνες – Μελέτες

Έκθεση Ακτοπλοΐας «Κρίσιμες ώρες για την Ακτοπλοΐα και τις συγκοινωνίες των ελληνικών νησιών: το πρόβλημα και οι πιθανές λύσεις». 

Υπόμνημα ΕΕΣΥΜ για τη Ακτοπλοΐα (Ιούνιος 2017)

Έγγραφο/εργασία ΕΕΣΥΜ για τις Συνδυασμένες Μεταφορές και την Εφοδιαστική Εμπορευμάτων (Αύγουςστος 2007)

Έκθεση θεσμικού πλαισίου οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

Έκθεση θεσμικού πλαισίου οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στην Ελλάδα.

Προμελέτη Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου/Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών Νομού Φθιώτιδος» από την επιστημονική ομάδα του Ε.Ε.ΣΥ.Μ – (Πειραιάς, 27 Φεβρουαρίου 2006).

Προμελέτη για την εξέταση σκοπιμότητας ανάπτυξης ενός Εμπορευματικού Σταθμού στο Νομό Ιωαννίνων. Χρηματοδότηση Περιφέρειας Ηπείρου. ( Ε.Ε.ΣΥ.Μ Μάιος 2001).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Εμπορευματικού Κέντρου Συνδυασμένων Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας (Νομός Κοζάνης) σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοζάνης (ΑΝΚΟ ΑΕ). Χρηματοδότηση Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης (Ε.Ε.ΣΥ.Μ/ΑΝΚΟ ΑΕ Μάιος 2001).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Εμπορευματικού Σταθμού Συνδυασμένων Μεταφορών  Πιερίας. Χρηματοδότηση Επιμελητηρίου Πιερίας ( Ε.Ε.ΣΥ.Μ Οκτώβριος 2000).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας πιλοτικού Εμπορευματικού Κέντρου Αιγαίου (Στη νήσο Λέσβο). Χρηματοδότηση 16ης Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ταμείο Συνοχής. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Φεβρουάριος 2000). – Αγγλική Έκδοση: EUROPEAN COMMISSION’S DIRECTORATE GENERAL XVI-COHESION FUND FEASIBILITY – VIABILITY STUDY FOR THE FREIGHT VILLAGE OF THE AEGEAN SEA IN LESVOS ISLAND – ExecutIve Summary

Μελέτη για την δημιουργία ενός Δικτύου Εμπορικών Λιμένων στα νησιά του Αιγαίου. Χρηματοδότηση Διεύθυνσης Περιφερειακής Ανάπτυξης του Υπουργείου Αιγαίου. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Σεπτέμβριος 1999).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας πιλοτικού Εμπορευματικού Κέντρου Κεντρικής Μακεδονίας (Στο Νομό Κιλκίς). Χρηματοδότηση 16η Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ταμείο Συνοχής (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Δεκέμβριος 1998).

Μελέτη σκοπιμότητας – βιωσιμότητας Ελληνικού Δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων. Χρηματοδότηση  16ης  Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής επιτροπής, Ταμείο Συνοχής. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ Ιανουάριος 1997). – Αγγλική έκδοση: Study of Hellenic Network of Freight Villages – Executive Summary (1997)

Εμπορευματικό Κέντρο Πειραιά – Μια αναγκαία και ρεαλιστική λύση (Μιχάλης Π. Αδαμαντιάδης, Φεβρουάριος 1992).