12η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων και τοπικών επιχειρήσεων συμμετείχαν στην 12η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών με θέμα…

11η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλοι, συμμετείχαν …

10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλοι, συμμετείχαν…

9η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων κ.ά., συμμετείχαν  στην …

Ημερίδα: Εμπορευματικό Κέντρο Πιερίας

«Εμπορευματικό Κέντρο Πιερίας» Κατερίνη, 5 Μαΐου 2007 To Επιμελητήριο Πιερίας, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Εμπορευματικό Κέντρο Πιερίας», που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Μαΐου 2007 στην Συνεδριακή Αίθουσα…

1η Ημερίδα για της Νησιωτικές και Παράκτιες Μεταφορές

Με ιδιαίτερη επιτυχία και με την ενεργό συμμετοχή του Υπουργού Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής κου Αριστοτέλη Παυλίδη, των Γενικών Γραμματέων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας κου Γεωργίου Βλάχου και κου Ιωάννη Τζοάννου,  των βουλευτών και εκπροσώπων…