/11η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

11η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλοι, συμμετείχαν  στην  11η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών με θέμα «Προκλήσεις και προβληματισμοί μεταφορών στην Ελληνική Περιφέρεια» που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου στο Αγρίνιο από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, και συνέπεσε με τις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής του Συνδέσμου.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης ανέδειξαν μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που απασχολούν στις μέρες μας τον κλάδο των μεταφορών, σε τοπικό, εθνικό και κυρίως  περιφερειακό επίπεδο, και επισήμαναν με τον πιο σαφή τρόπο ότι η Ελληνική Περιφέρεια έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί και να προωθεί δράσεις που θα την ενσωματώσουν στο εθνικό και διευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών αξιοποιώντας κατά περίπτωση τα ιδιαίτερα γεωγραφικά και παραγωγικά συγκριτικά πλεονεκτήματα τους. Μεταξύ των προβλημάτων που απασχολούν την ελληνική περιφέρεια ως προς τα θέματα μεταφορών συγκαταλέγονται η έλλειψη κατάλληλων υποδομών,  η συνεχής αύξηση του όγκου των διακινούμενων προϊόντων σε σχέση με την υφιστάμενη συμφόρηση σε ορισμένα μεταφορικά δίκτυα της χώρας ως συνέπεια της μη ισόρροπης κατανομής μεταξύ τρόπων μεταφοράς, η ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών καθώς και η αναγκαιότητα της ανάπτυξης δικτύων μεταφορών συγκεκριμένα στην δυτική Ελλάδα, που είναι άλλωστε η εγγύτερη περιοχή της χώρας στην Ευρώπη.

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.