/10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών

Εκπρόσωποι των αρμοδίων υπουργείων, βουλευτές και εκπρόσωποι αρχών και φορέων της περιοχής, Πρόεδροι και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων από όλη τη χώρα, εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων με τη μεταφορά φορέων, διακεκριμένοι καθηγητές ελληνικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και άλλοι, συμμετείχαν στην 10η Πανελλήνια Επιμελητηριακή Συνδιάσκεψη Μεταφορών με θέμα «Οδικές Μεταφορές Εμπορευμάτων» που διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου στην Κόρινθο από τον Ελληνικό Επιμελητηριακό Σύνδεσμο Μεταφορών (ΕΕΣΥΜ) σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Κορινθίας, και συνέπεσε με τις εργασίες της ετήσιας Γενικής Συνέλευσής του Συνδέσμου.

Οι εργασίες της συνδιάσκεψης ανέδειξαν μια σειρά από σημαντικά προβλήματα που απασχολούν στις μέρες μας τον κλάδο των μεταφορών, σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό αλλά και διεθνές επίπεδο, και επισήμαναν με τον πιο σαφή τρόπο ότι το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο οδικών μεταφορών εμπορευμάτων στην Ελλάδα έχει ξεπεραστεί και χρήζει άμεσης αναθεώρησης. Μεταξύ των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεταφορών που αναφέρθηκαν συγκαταλέγονται η έλλειψη κατάλληλων υποδομών, η συνεχής αύξηση του όγκου των διακινούμενων προϊόντων σε σχέση με την υφιστάμενη συμφόρηση σε ορισμένα μεταφορικά δίκτυα της Ευρώπης ως συνέπεια της μη ισόρροπης κατανομής μεταξύ τρόπων μεταφοράς, η ανάγκη ανάπτυξης σύγχρονων συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών, η επίδραση του εντεινόμενου ανταγωνισμού και η ανάδειξη της ευθύνης των μεταφορών για το περιβάλλον και την αειφόρο ανάπτυξη.

H συνδιάσκεψη προσέφερε επίσης την ευκαιρία να ακουστούν οι θέσεις διαφόρων φορέων του κλάδου των εμπορευματικών μεταφορών της χώρας σε σχέση με τις πιθανές κατευθύνσεις ενός νέου θεσμικού πλαισίου και της ανάδειξης του ρόλου της Κορινθίας στις ελληνικές μεταφορές εξαιτίας της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης. Οι σύνεδροι συζήτησαν επίσης την προοπτική αξιοποίησης του Ανενεργού Κέντροu Διανομής Αγροτικών Προϊόντων Λεχαίου ως Εμπορευματικού Κέντρου/Σταθμού οδικών και συνδυασμένων μεταφορών.

Δείτε περισσότερα εδώ .