/Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Συνάντηση με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης

Συνάντηση της Διοίκηση του Ε.Ε.ΣΥ.Μ με τον κ. Σωτήρη Θεοφάνη, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 6 Σεπτεμβρίου 2019