/Ομάδες Εργασίας

Ομάδες Εργασίας

  • Ομάδα Εργασίας Οδικών Μεταφορών Εμπορευμάτων
  • Ομάδα Εργασίας Νησιωτικών & Παράκτιων Μεταφορών και Λιμένων
  • Ομάδα Εργασίας Συνδυασμένων Μεταφορών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Σιδηροδρομικών Μεταφορών
  • Ομάδα Εργασίας Οδικής Ασφάλειας