/ΟΕ-ΟΜΕ

ΟΕ-ΟΜΕ

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για συμβολή στις συνολικές εθνικές δράσεις για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ελληνικών μεταφορών, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες των οδικών εμπορευματικών μεταφορών της χώρας, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ συνέστησε μια ειδική ομάδα Εργασίας για τις Οδικές μεταφορές εμπορευμάτων με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος αυτός κλάδος στη χώρα μας και την επεξεργασία προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.
Η λειτουργία της (ΟΕ-ΟΜΕ) εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης του ΕΕΣΥΜ (2008-2011).