/ΟΕ-ΝΠΜΛ

ΟΕ-ΝΠΜΛ

Στα πλαίσια της προσπάθειας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ για συμβολή στις συνολικές εθνικές δράσεις για την ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των ελληνικών νησιωτικών και παράκτιων μεταφορών καθώς και των λιμένων, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, τους εμπλεκόμενους φορείς και χρήστες των νησιωτικών και παράκτιων μεταφορών  εμπορευματικών και επιβατικών μεταφορών της χώρας, ο Ε.Ε.ΣΥ.Μ συνέστησε μια ειδική ομάδα Εργασίας για τις νησιωτικές και παράκτιες μεταφορές (τόσο εμπορευμάτων  όσο και επιβατών) και τα λιμάνια, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για τα κύρια θέματα που αντιμετωπίζει ο ευαίσθητος αυτός κλάδος στη χώρα μας και την επεξεργασία προτάσεων για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισής τους.

Η λειτουργία της ΟΕ-ΝΠΜΛ εντάσσεται στο πρόγραμμα δράσης του ΕΕΣΥΜ (2008-2011).