/Μελέτη ΝΕΕ για την Ακτοπλοΐα

Μελέτη ΝΕΕ για την Ακτοπλοΐα

Την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Αναπληρωτή Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Νεκτάριου Σαντορινιού, με τον κ.Γιώργο Πατέρα, εκπρόσωπο του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (ΝΕΕ) και τον κ. Μιχάλη Σακέλλη, εκπρόσωπο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), παρουσία του Γενικού Γραμματέα ΥΝΑΝΠ, κ. Διονύση Τεμπονέρα και εκπροσώπων της Διεύθυνσης Θαλασσίων Συγκοινωνιών, οι οποίοι παρέδωσαν αναλυτική μελέτη σχετικά με την κατάσταση του ακτοπλοϊκού δικτύου της χώρας.

Στην Έρευνα της PRICE WATERHOUSE COOPERS, εταιρείας που ανέλαβε τη μελέτη σε συνεργασία με το ΝΕΕ και τον ΣΕΕΝ, αναλύεται η υφιστάμενη κατάσταση του ελληνικού ακτοπλοϊκού δικτύου, του επιβατηγού στόλου καθώς και της αναγκαιότητας ανανέωσης αυτού, σύμφωνα με τη νέα περιβαλλοντική νομοθεσία και τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Παράλληλα καταγράφονται όλοι οι δυνατοί τρόποι χρηματοδότησης του όλου εγχειρήματος καθώς και οι εν ισχύ Ευρωπαϊκοί μηχανισμοί, οι οποίοι θα μπορούσαν να συμβάλουν σημαντικά στην υλοποίηση μιας εκ βάθρων ανανέωσης του συστήματος.

Βρείτε την Έρευνα εδώ

TAGS: