/Καταστατικό

Καταστατικό

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε το Καταστατικό του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών.

Καταστατικό – Κωδικοποιημένη έκδοση – Νοέμβριος 2016